Begroting 2020

Veiligheid

Veiligheid

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 5.750

4,4 %

Baten

€ 95

0,1 %

ga terug