Begroting 2020

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 8.318

6,4 %

Baten

€ 85.733

65,6 %

ga terug