Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 8.407

6,4 %

Baten

€ 710

0,5 %

ga terug