Begroting 2020

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 12.821

9,8 %

Baten

€ 9.852

7,5 %

ga terug