Begroting 2020

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 21.412

16,4 %

Baten

€ 2.448

1,9 %

ga terug