Begroting 2020

Economie

Economie

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 4.394

3,4 %

Baten

€ 4.144

3,2 %

ga terug