Begroting 2020

We vinden het belangrijk dat onze inwoners inzicht kunnen krijgen in het huishoudboekje van de gemeente. Moderne communicatiemiddelen helpen ons daarbij. Daarom presenteren wij u een digitale begroting waarin onze ambities voor het komende jaar en de belangrijkste inkomsten en uitgaven van onze gemeente helder en overzichtelijk op een rijtje zijn gezet.

Baten € 130.760

Lasten € -130.760

Bedragen x € 1.000

Baten

€ 2.448

Lasten

€ -21.412

Baten

€ 95

Lasten

€ -5.750

Baten

€ 1.045

Lasten

€ -8.388

Baten

€ 4.144

Lasten

€ -4.394

Baten

€ 1.517

Lasten

€ -6.068

Baten

€ 710

Lasten

€ -8.407

Baten

€ 10.309

Lasten

€ -41.269

Baten

€ 14.908

Lasten

€ -13.934

Baten

€ 85.733

Lasten

€ -8.318