Begroting 2020

Bestuurlijke hoofdlijnen naar thema's

Energieneutraal

Energieneutraal

Programma 5 Onderwijs

Nieuwbouw, renovatie en verduurzaming schoolgebouwen.

Programma 8 Duurzaamheid en milieu

Energieneutraal in 2030.

Klimaat en ruimtelijke adaptatie.