Begroting 2020

Bestuurlijke hoofdlijnen naar thema's

Dienstverlening dichtbij en op maat

Dienstverlening dichtbij en op maat

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Verbeteren van de dienstverlening.

Versterken communicatie.

Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Transparantie over de gemeentelijke uitgaven.

Financiële huishouding van West Betuwe is en blijft op orde.

Inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed en structurele lasten.

Paragraaf bedrijfsvoering

Van tijdelijke huisvesting naar een definitief centraal onderkomen.

Centrale huisvesting buitendienst.

Evaluatie BWB.