Begroting 2020

Onderwijs

Onderwijs

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 6.068

4,6 %

Baten

€ 1.517

1,2 %

ga terug