Begroting 2020

Sociaal domein en volksgezondheid

Sociaal domein en volksgezondheid

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 41.269

31,6 %

Baten

€ 10.309

7,9 %

ga terug